En första tanke om att installera solpaneler

Vill du ha en oberoende samtalspart redan i det här skedet? Vill du ha hjälp att ta in offerter? 

Det finns flera skäl till att investera i en solcellsanläggning och det känns lätt i början men du kan snabbt ställas inför många frågor – ekonomiskt, tekniskt, juridiskt och praktiskt. Till exempel:

Man som installerar solpaneler

Lägg en god grund för ditt projekt

En solcellsanläggning är för de flesta en stor investering och något som ska fungera under väldigt många år. Den ska återbetala sig så fort som möjligt och självklart vara säker. För att få den mest optimala lösningen utifrån de förutsättningar som finns krävs god planering och en hel del kunskap.

Om du inte är insatt i området behöver du ta del av en hel del information för att kunna känna dig trygg med de val du behöver göra.

Goda råd är inte dyra

Välkommen att kontakta oss om du vill ha en oberoende samtalspart redan i det här skedet. Vi berättar om hur ett projekt bör genomföras, vilka moment som normalt ingår och vilka beslut du kommer att ställas inför.  Vi ger råd om vad som är viktigt att tänka på för att du inte ska stöta på problem längre fram i processen och hur du säkerställer en säker och väl fungerande anläggning över tid. 

När vi har gått igenom hur förutsättningarna ser ut kan vi även hjälpa till med att ta in offerter.

Att lägga en god grund för sitt projekt är viktigt. Otillräcklig kunskap och misstag kan leda till problem längre fram. Att lägga en liten del av investeringen på att ta hjälp i form av goda råd brukar löna sig – både i form av tid och pengar. 

Alla projekt är unika så (om kostnaden). Offert?

Om du inte är insatt i området behöver du ta del av en hel del information för att kunna känna dig trygg med de val du behöver göra. 

Välkommen att kontakta oss

Ring oss på telefon 076-837 76 68 00 och berätta om dina funderingar. Då kan du avgöra om du vill gå vidare och boka en tid för rådgivning. 

Rådgivningen gör vi via telefon eller Teams om du har tillgång till det. Förbered gärna med bilder som du antingen mejlar till oss eller tar med till det digitala mötet. Efter vårt samtal får du skriftlig information med råd och tips inför din fortsatta beslutsprocess.

Vi är opartiska och kommer inte att rekommendera någon särskild produkt eller ett särskilt installationsföretag. Vi kan dock utvärdera kvalitet och att arbetet utförs på rätt sätt.

Länkar