Att utvärdera alternativ och ta beslut

Vi hjälper dig att utvärdera offerter och visar på för- och nackdelar med de olika alternativen. Vi kan ge råd och stöd när du ska teckna avtal.

Har du kommit så långt att du har tagit in en eller flera offerter för din solcellsanläggning? Det kan se tydligt ut vid en första genomläsning men när man börjar jämföra olika alternativ brukar det dyka upp ett antal frågor, till exempel: 

Konsulter och företag som planerar arbete

Låt oss hjälpa dig genom hela processen

Kanske har vi redan träffats för rådgivning och då har vi lagt grunden för att tillsammans komma fram till vilka särskilda förutsättningar som finns och vad som är viktigt att förhålla sig till.  

Om vi inte har haft kontakt tidigare är du välkommen att höra av dig. Vi kan utvärdera offerter och visa på för- och nackdelar med de olika alternativen. Vi kan även ge råd och stöd när du ska teckna avtal.

Länkar