Under montering & installation

Nu har du bestämt dig och skrivit avtal med en leverantör. Nu är det dags för montering. Materialet levereras till dig och nu ska allt på plats på din fastighet. För att allt ska blir rätt kan du få stöd från oss i allt från samtalet med entreprenören innan allt drag igång och under hela byggtiden.

Nu börjar det närma sig montering av din solcellsanläggning. En förutsättning för att allt ska bli rätt behöver din entreprenör göra ett besök på plats för att tillsammans med dig planera arbetet. Då pratar ni till exempel om hur kablar ska dras och var växelriktaren ska placeras. 

Kort sagt, i det här skedet behöver du säkerställa:

Flera hyreshus med solpaneler på taken
Två personer som skakar hand med varandra

Välkommen att kontakta oss

Verkar det krångligt? Har du kört fast i dialogen med entreprenören? Misstänker du att något håller på att bli fel? Välkommen att kontakta oss. Vi kan stödja dig i alla delar av arbetet och ju tidigare vi tillsammans upptäcker utmaningar desto bättre.

Om du inte är insatt i området behöver du ta del av en hel del information för att kunna känna dig trygg med de val du behöver göra.

Om ni inte redan har bokat ett planeringsmöte säkerställer vi att det blir gjort. Vi kan delta på själva mötet och medverkar även i ett startmöte när montörerna är på plats. Vi ser sedan till så att leverantören följer avtalet med dig. Vi kontrollerar att de gör sin egenkontroll, dokumenterar sitt arbete och följer gällande anvisningar, lagar och föreskrifter. 

Läs mer

Länkar