Vi kvalitetssäkrar din solcellsanläggning

Kontroll, besiktning & oberoende rådgivning

För privatpersoner, fastighetsägare och företag – före, under och efter installation

Vårt mål är att dina solpaneler ska producera ny grön el – år efter år, felfritt och säkert utan störningar.

Om Säker solel

En solcellsanläggning är för de flesta en stor investering och något som ska fungera under många år. Den ska ge största möjliga avkastning och självklart vara säker. 

Kontakta oss om du vill ha råd och stöd från en oberoende part. Vi hjälper dig från första tanke till färdig installation. 

Har du redan en anläggning? Är du osäker på om allt har blivit rätt vid montage och installation? Undrar du om du får ut mesta möjliga effekt av den? Vi genomför besiktningar för att ge dig svar på det.

Vi stödjer dig hela vägen

För privatpersoner – bostadsrättsföreningar – fastighetsägare – företag

En första tanke om att installera solpaneler

Vill du ha en oberoende samtalspart redan i det här skedet? Vill du ha hjälp att ta in offerter?

Läs mer

Att utvärdera alternativ och ta beslut

Vi hjälper dig att utvärdera offerter och visar på för- och nackdelar med de olika alternativen. Vi kan ge råd och stöd när du ska teckna avtal. 

Läs mer

Under montering och installation

Vi ser till så att leverantören följer avtalet med dig. Vi kontrollerar att de gör sin egenkontroll och att arbetet följer gällande anvisningar, lagar och föreskrifter. 

Läs mer

När anläggningen är klar

Vi utför en oberoende slutbesiktning. Vi skriver ett protokoll som både du och leverantören får del av. Vid eventuella fel och brister utgör det ett underlag för åtgärder. 

Läs mer

Vi stödjer dig i alla delar av ditt projekt och ju tidigare vi tillsammans upptäcker utmaningarna desto bättre

Personal

Per Westlund

Solcellskonsult, besiktning
076 837 76 68

Janne Andersson

Mätning och besiktning av elinstallationer

Johan Lindström

Besiktning och stickprovskontrollant
070 314 62 42

Kontaktuppgifter

Adress

Doktor Enwalls Väg 17, 681 37 Kristinehamn

Hedda Consulting

Behöver du en projektledare i din verksamhet? Eller någon som kan styra upp ett förändringsarbete som har stött på problem? Hedda Consulting leder och driver projekt från start till mål med fokus på struktur, effektivitet och trygghet. Oftast kan du få hjälp med kort varsel.

Två personer som skakar hand med varandra

Våra samarbetspartners:

Länkar